Skip to main content

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ପୂର୍ବ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱିଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହେବା ପରେ ୨୪ ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୯୦ରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଯଥା: ଗ୍ରୀଡ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ (ଗ୍ରିଡ୍କୋ), ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓପିଟିସିଏଲ୍), ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏଚପିସି) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର୍ ଜେନେରେସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓପିଜିସି) ଏହାର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (ଓଇଆରସି), ଯାହାକି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୈଚାରକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ…

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ଚିତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ |